FC Tricolore Gasperich - News

Coupe zu Itzig Match 3.-4. Plaz Senior 1 : Tricolore - Kopstal 3:2 (1:1)

Coupe zu Izeg Match 3.-4. Plaz Senior 1 : Tricolore - Kopstal 3:2 (1:1).

Score : 1:0 25' Tony Lopes, 1:1 39' Kopstal, 2:1 55' Daniel Trindade, 3:1 59' Luis Neves, 3:2 74' Kopstal.

D'1. Plaz huet d'Lokalequip vun Izeg krut duerch en Erfolleg géint Uespelt.

Tricolore- Kopstal 3:2 (1:1)

Equip FC Tricolore (12.1 KiB)

Go back